...

Death on the Nile

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Phiêu lưu – Trinh thám

Người đăng sách: viebooks.com

Ngôn ngữ: English

Sách này đã được mượn hết. Vui lòng mượn sách khác
Giới thiệu:
“Linnet Ridgeway ! ” “That's her! ”said Mr Burnaby, the landlord of the Three Crowns. He nudged his companion. The two men stared with round bucolic eyes and slightly open mouths. A big scarlet Rolls Royce had just stopped in front of the local post office.

Tắt Quảng Cáo [X]